Wystawa Climbing Stories

Nad wystawą pracowaliśmy osiem miesięcy. Było to osiem miesięcy intensywnych i wspaniałych spotkań z nestorami łódzkiego środowiska wspinaczkowego. Oglądania niesamowotych zdjęć górskich, podziwiania prostoty dawnego sprzętu wspinaczkowego oraz odwagi i hartu ducha używających go wspinaczy. Był to także czas nieustannego obmyślania jak z tego wszystkiego stworzyć wystawę. 

Odwiedziliśmy klejno: Jana Fijałkowskiego (01-12-2016), Andrzeja Wilczkowskiego (21-12-2016), Marka Grochowskiego (22-12-2016); Marka Płonkę (07-01-2017). W Klubie spotkaliśmy się z Wojciechem Jedlińskim (16-01-2017). Pojechaliśmy do Jerzego Michalskiego (16-02-2017). Odwiedziliśmy także Ewę Panejko-Pankiewicz (21-02-2017), oraz Ryszarda Przybylskiego (24-02-2017). Przeprowadziliśmy wywiad za pomocą komunikatora Skype z mieszkającą w Kalifornii Krystyną Konopką (10-03-2017). Kilkakrotnie odwiedzaliśmy Bogdana Maca, korzystając z jego bogatego archiwum zdjęć oraz wypożyczając sprzęt wspinaczkowy na wystawę. Na ściance klubowej Akademickiego Klubu Górskiego spotkał się z nami Piotr Pustelnik (23-03-2017).

Równolegle toczyły się prace nad skanowaniem wypożyczonych nam zdjęć oraz pozyskiwaniem artefaktów na wystawę. Wsparcia archiwistycznego w tej pierwszej fazie udzielili nam Przemek Górski z Miastografu (Cyfrowe Archiwum Łodzian, http://miastograf.pl/) oraz Natalia Martini (współtwórczyni Bronowickiego Archiwum Społecznego – http://archiwumbronowickie.pl/). Potem udało nam się pozyskać własny skaner i dalsza praca nad zdjęciami zależała już tylko od nas.

W marcu zaczęliśmy prace nad projektowaniem plansz, które chcieliśmy zaprezentować na wystawie. Włączali się w to aktywnie Bogdan Mac oraz Wojtek Jedliński, a zdalnie wspierał nas Janek Fijałkowski i Marek Grochowski. Rozpoczęliśmy też analizę nagranego materiału filmowego w poszukiwaniu wątków, które mogłyby się pojawić w filmie dokumentalnym. Film traktowliśmy jako integralną część wystawy. 

Swoje bogate archiwa zdjęć i materiałów udostępnili nam: Andrzej Wilczkowski, Marek Grochowski, Bogdan Mac, Ryszard Przybylski, Ewa Panejko-Pankiewicz, Wojciech Święcicki, Jan Fijałkowski, Krystyna Konopka, Piotr Pustelnik oraz Tomek Papszun. Korzystaliśmy także ze zbiorów nieżyjącego już Władysława Manduka – jednego z współtwórców Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. Dużym wsparciem w projekcie były dla nas również zasoby portalu „łojanci” (http://lojanci.org/main.php) prowadzonego przez Jana Fijałkowskiego i Ryszarda Pilcha.

Efektem końcowym naszych prac była wystawa, której otwarcie 1 lipca 2017 r. stanowiło ważne wydarzenie integrujące dla łódzkiego środowiska wspinaczkowego.

W listopadzie 2020 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ma się ukazać pamiątkowy album poświęcony pięciu wystawom tematycznym zrealizowanym w ramach konferencji ESSSI 2017 zatytułowany Wizualizacje życia codziennego w badaniach interakcjonistycznych  | Visualizations of everyday life in interactionist inquiry pod redakcją Krzysztofa T. Koneckiego i Anny Kacperczyk.​ Wśród opisanych wystaw znajduje się także nasza wystawa Climbing Stories.

Zespół

Anna Kacperczyk Emil Palenica Paweł Pustelnik Wojciech Święcicki Tomasz Papszun

Wsparcie techniczne i merytoryczne

Jan Fijałkowski Marek Grochowski Wojciech Jedliński Krystyna Konopka Bogdan Mac Jerzy Michalski Ewa Panejko-Pankiewicz Przemek Górski Natalia Martini Adam Stasiński Maciej Gryczyński Tadeusz Bartczak