Anna Kacperczyk

Socjolog, dr hab. pracownik Katedry Metod i Technik Badań Społecznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Autorka monografii środowiska wspinaczkowego pt. "Społeczne światy - teoria - empiria - metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/spoleczne-swiaty/) oraz innych publikacji na ten temat w "Taterniku" oraz "A/Zero". Członek Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi oraz przewodnicząca Sekcji Historycznej AKG. Inicjatorka i koordynator projektu Historia i rozwój łódzkiego środowiska wspinaczkowego, będącego bazą merytoryczną dla wystawy "Climbing Stories" (na Wydziale Ek.-Soc. 2017); koordynatorka i współtwórczyni tej wystawy; współautorka scenariusza oraz kierownik produkcji filmu "Łódzkie historie wspinaczkowe" (2017, reż. Emil Palenica).

Realizowanie zadania: opieka merytoryczna nad projektami, pozyskiwanie, skanowanie i opisywanie danych.