Nota prawna

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AKADEMICKI KLUB GÓRSKI W RAMACH ŁÓDZKIEGO ARCHIWUM WYSOKOGÓRSKIEGO

Na podstawie  art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademicki Klub Górski w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 132 lok. 53, 90-062 Łódź.
 2. W razie pytań dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, możesz skontaktować się z nami listownie lub mailowo na adres archiwumgorskie@gmail.com.
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ udostępniłeś je w ramach działalności naszej sekcji historycznej – Łódzkiego Archiwum Wysokogórskiego. Będziemy je wykorzystywać wyłącznie do celów statutowych naszej organizacji.
 4. Na takie działanie pozwala nam Twoja zgoda, o której mówi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystanie wizerunku i innych danych, której nam udzieliłeś.
 6. Chcemy, żebyś wiedział, że masz prawo między innymi do:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania treści swoich danych,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych,
  e) usunięcia danych,
  f) przenoszenia swoich danych.
 7. W trakcie przetwarzania przez Klub danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej o tym dowiesz się na stronie www.uodo.gov.pl). Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Klub współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt zewnętrzny, obsługa informatyczna oraz serwis urządzeń, ochrona mienia).