Łódzka wyprawa w Hindukusz Afgański 1963

W 1963 roku odbyła się łódzka wyprawa w Hindukusz Afgański zorganizowana przez Koło Łódzkie Klubu Wysokogórskiego. Była to trzecia polska wyprawa w ten rejon. Po 19 miesiącach przygotowań wyruszyła 10-osobowa grupa uczestników: Tadeusz Bartczak, Tomasz Gozdecki, Marek Grochowski, Maciej Gryczyński, Bogdan Mac, Jerzy Michalski, Andrzej Miller, w tym spoza Koła Łódzkiego KW: Antoni Tokarski (z Krakowa) i Jerzy Warteresiewicz (z Warszawy). Kierownikiem wyprawy był Andrzej Wilczkowski.
Wspinacze działali w rejonie doliny Szachaur. Ze względu na kłopoty organizacyjne działalność rozpoczęto z dużym opóźnieniem – baza główna wyprawy (3800 m) stanęła dopiero pod koniec sierpnia, a opóźnienie to kosztowało utratę celu głównego - Kohe Keshni Khan, który zdobyli Austriacy (27 lipca 1963). Drugim celem wyprawy był trudny i nie rozpoznany szczyt Kohe Szachaur (7084 m). Podjęto próby wejścia na przełęcz Kotgaz An, oraz atak zespołu w składzie: Tadeusz Bartczak, Maciej Gryczyński, Jerzy Michalski i Jerzy Warteresiewicz na północny filar Szachaura (1-3 października 1963). Obie próby nie powiodły się.
Sukcesem natomiast zakończyło się wejście na Kohe Keshni Khan (6743 m). 22 września 1963 r. zepół w składzie: Bogdan Mac, Maciej Gryczyński, Antoni Tokarski i Jerzy Warteresiewicz dokonali II wejścia na ten szczyt nową drogą (z innej doliny niż pierwsi zdobywcy) prawą grzędą wschodniej ściany. 25 września 1963 r. na szczycie Keshni Khana stanęli jeszcze Tomasz Gozdecki i Andrzej Miller.
W dorobku łódzkiej wyprawy znalazły się jeszcze pierwsze wejścia na trzy szczyty: Kohe Naser Khosraw Tsuka (6350 m): Tadeusz Bartczak i Jerzy Michalski, 25 września 1963 r.; Languta-e Barfi (6827 m): Maciej Gryczyński i Jerzy Warteresiewicz, 27 września 1963 r.; Kohe Hawar (6200 m): Tomasz Gozdecki, Bogdan Mac, Andrzej Miller i Antoni Tokarski, 2 października 1963 r. Jak pisze Andrzej Wilczkowski "Languta-e Barfi, M2 i Auar zostały zdobyte lekkimi zespołami z zastosowaniem metod niemal alpejskich" (s. 38).

 

Źródła:

Andrzej Wilczkowski (1965) III Polska Wyprawa w Hindukusz, „Taternik” nr 1-2, s. 31-39.

Bogdan Mac (1965) Zdobycie Kiszmi Chana, „Taternik” nr 1-2, s. 39-43.

Andrzej Wilczkowski (1965) Lornetka, „Taternik” nr 1-2, s. 44-46.

Jerzy Michalski (1965) W mgłach na szczycie M2, „Taternik” nr 1-2, s. 47-48.

Jerzy Warteresiewicz (1965) Languta-e Barfi, „Taternik” nr 1-2, s. 49-50.

Jerzy Michalski (1965) Żeby jeszcze tu wrócić…, „Taternik” nr 1-2, s. 51-52.